İlkokul – Primary School

Efe Kolejinde ilkokul eğitiminde çocukların okulu, bir yaşam ve öğrenme alanı olarak benimsemeleri ve sevmeleri öncelikle amaç olarak benimsenmiştir.

Modern Eğitim Sistemi

Efe Kolejinde ilkokul eğitim programında uygulanan bütüncül eğitim sistemiyle, çocukların 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetişmesi için merak duygularının gelişmesi, eğitsel oyunlarla eğlenerek öğrenmeleri, öğrenme heyecanlarının artması amacıyla keşfederek, deneyerek aktif öğrenme süreciyle soru sorup gözlem ve analiz yaptıkları bir öğrenme modeli kullanılmaktadır.

Öğrenci Odaklı Gelişim

İlkokul eğitiminde her sınıfta bir sınıf öğretmeni ve bir İngilizce öğretmen bulunmaktadır. Dual Language – Çift Dilli Eğitim sistemiyle öğrenciler matematik, fen bilimleri, sanat, sosyal bilimler, spor, STEM ve kodlama – robotik ile ilgili kavram ve olguları hem anadilleriyle hem de İngilizce olarak interaktif dersliklerde öğrenmektedir. Her sabah kahvaltı güne başlayan ilkokul öğrencileri, ilk saatlerinde yoğun İngilizce programını eğitsel oyun ve etkinliklerle uygulanır. Sonraki saatlerde ise Türkçe, matematik, STEM, kodlama-robotik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler dersler uygulanır. Öğleden sonraki programda satranç, akıl oyunları, görsel sanatlar, müzik, bale, jimnastik, spor, drama, yaratıcı oyun gibi fiziksel etkinlikler, aktivite saatleri ile ikinci yabancı dil (Rusça veya Almanca) programları uygulanmaktadır. Her hafta PDR uzmanının çerçeve programa uygun olarak sınıf derslerinde yer almasıyla çocukların kişilik gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca Efe Kolejinde öğrenciler tam öğrenme yöntemleriyle dersi derste öğrenir; evde ebeveynleriyle kaliteli zaman geçirebilmeleri için hafta içi son derslerdeki ödev saatlerinde, o günkü ödevlerini öğretmenlerinin başında bulunduğu kendi sınıflarında yaparlar. Efe Kolejinde hafta sonu dışında ilkokul öğrencilerine ödev verilmez.

Efe Kolejinde ilkokul 1. sınıftan başlanarak Kodlama-Robotik ve STEM derslerinin branş öğretmenlerince uygulanması derslerin %80’nin İngilizce ağırlıklı işlenmesi, ikinci yabancı dil programlarının 1. sınıftan başlanarak öğrencilere verilmesi, öğrencinin sosyal ve psikolojik gelişimi için sorumluluk ve özgüven etkinlikleri, grup çalışmaları, doğa sevgisi çalışmaları, yaşama dokunma alanı (botanik bahçe) yaratıcı drama ve dil sınıfıyla yapılan okul dışı gezi ve etkinlikler ilkokul eğitiminde farklılıklar ortaya koymaktadır.

İlkokul eğitimi hafta içi beş gün saat 08.20-17.10 olarak programlanmış olup hafta içi after school etkinliklerine (18.30’a kadar) öğrenciler katılabilir. İsteyen ve ihtiyaç duyan veliler için cumartesi günleri sanat, spor ve dil etkinliklerinin uygulandığı ek program velilere opsiyonel olarak sunulmaktadır.