Etik - Demokrasi Eğitimi

Efe Kolejinde, geleceğimizin mimarları olan öğrencilerimizin kişisel, psikolojik ve sosyolojik gelişimleri için akademisyen ve PDR uzmanlarınca oluşturulmuş yıllık plan doğrultusunda her ay etik ve demokrasi kavramlarından birer öge öğrencilere verilmektedir. Bu bağlamda etkinlik, proje ve faaliyetler düzenlenerek öğrencilerin eksiksiz bir birey olmaları, örnek davranış ve tutumlar sergilemeleri, sosyal projelere imza atmaları hedeflenmektedir.