Kodlama-Robotik

STEM eğitim yaklaşımı ile entegre yürütülen kodlama-robotik çalışmalarında okul öncesi, ilkokul ve ortaokulun bütün sınıflarında her hafta düzenli olarak algoritma, yazılım, robotik, 3D modelleme, veri analizinden oluşan bir inovasyon programı uygulanmaktadır.