STEM-A Learning

Bütün sınıf düzeylerinde her hafta akademik kurulumuzca oluşturulmuş STEM programını uygulamaktadır.

Yaratıcı ve Eleştirel Düşünme

21. yüzyıl becerileri kazanmış bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Efe Koleji, STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik), Mathematics (Matematik) sistemini benimseyerek okul öncesi, ilkokul ve ortaokulun bütün sınıf düzeylerinde her hafta akademik kurulumuzca oluşturulmuş STEM programını uygulamaktadır. Disiplinler arası ilişkilendirilmiş bu programda öğrenciler proje bazlı çalışmalar yürütmekte, yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme becerilerini geliştirmektedir.