Eğitim Anlayışımız

Değişen ve gelişen bir dünyada farklı ve her zaman yenilikçi bir eğitim anlayışını ilke edinen Efe Koleji, geleceğin bireylerinin bilişsel, duygusal ve fiziksel gelişimlerini sağlamak; bilgi, beceri ve yeteneklerini artırmak için evrenselle ulusalı birleştiren bütüncül  eğitim sistemi uygulamaktadır.

Bütüncül eğitim anlayışımızda dersler, öğrencilerin bilişsel gelişimleri için önemli olmakla birlikte daha çok yaşam boyu başarı için çocukların sosyal ve duygusal becerilerini de geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi sağlayacak yabancı dil, teknoloji, görsel sanatlar, müzik, sportif alan dersleriyle öğrencilerin toplumsal yaşamda sorumluluğunu bilen ve etkin katılımcı bireyler olmalarını sağlamayı hedefler. Ayrıca bütüncül eğitim sistemimizde; her çocuk özeldir, çocuk insanların mimarıdır, okullarda çocuklar istedikleri materyallere rahatlıkla ulaşırlar; çocuklar özgürce yaratıcı düşüncelerini geliştirebilecekleri ve deneyim kazanarak somut yaşantılara ulaşabilirler gibi bazı eğitim sistemlerinden ilkeler de eğitim anlayışımızın temelinde yer almaktadır.

Efe Kolejinin eğitim-öğretim planlarının tamamı, ülkemizin seçkin üniversitelerindeki değerli akademisyenlerinden oluşan danışma kurulumuzca hazırlanmış olup alanında yetkin, yenilikçi idare ve öğretmen kadrosuyla güçlendirilmiştir.

Efe Kolejinin eğitim anlayışı, kalite ve tecrübeyi; teknoloji ve yenilikle bütünleştirip öğrencileri seçmeden, ayrıştırmadan her öğrenci özeldir ilkesiyle öğrenciye uygun öğrenme yöntemlerini kullanarak her öğrencinin başarılı olabileceğine inanmasıdır.

vizyon

Vizyonumuz

Yenilikçi eğitim anlayışını benimseyerek kaliteyi her zaman ön planda tutan Efe Koleji; bilimsel ilkeler ışığında öğrencilerin bilişsel ve düşünsel kapasitelerini en üst seviyeye çıkaracak yüksek standartlarda eğitim-öğretim sağlayan bir eğitim kurum olarak sürekliliğini devam ettirmeyi amaçlamaktadır.

misyon

Misyonumuz

Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir.” sözünden yola çıkan Efe Koleji; geleceğe yön verecek mutlu, üretken, özgüvenli, kültürlü, farkındalığı yüksek, ülkesine ve insanlığa yararlı bireyler yetiştirmeyi kendine görev bilmiştir.